Wat is SoulCare?

SoulCare is ‘n unieke bediening vir innerlike genesing en bevryding. Die bediening is daarop gemik om by die wortel uit te kom van dit wat jou dalk kan verhinder om in ‘n intieme verhouding met Vader, Seun en Heilige Gees te leef. Wanneer daardie verhouding herstel is, kan jy die doel waarvoor jy geroep en geskape is, ten volle begin uitleef. SoulCare is nie ‘n beradingsessie nie, maar ‘n tyd van interaksie met Vader, Seun en Heilige Gees ter wille van heelheid en vryheid.

Plaaslik kan navrae gerig word aan:
bl.soulcare@doxadeo.org

 

Ons Proses

  1. Laai hier ‘n inskrywingsvorm af en stuur dit na bl.soulcare@doxadeo.org of vul hier ‘n vorm op ons webwerf in.
  2. Nadat ons jou vorm ontvang het stel ons vir jou ‘n afspraak op per epos.

  line

 

What is SoulCare?

SoulCare is a unique ministry for inner healing and deliverance. The aim of the ministry is to get to the root of that which may be hindering you in an intimate relationship with Father, Son and Holy Spirit. When that relationship is restored, you can truly live according to God’s divine will and purpose for your life. SoulCare is not a counselling session, but a time of interaction with Father, Son and Holy Spirit for the sake of healing and deliverance.

Locally you can enquire through e-mail at: bl.soulcare@doxadeo.org

 

Our Process

  1. Download an application form here and send it to bl.soulcare@doxadeo.org or fill out an application form online here.
  2. Once we have received your form we will set up an appointment for you via email.